Java’da Düzenli İfadeler

Düzenli İfadeler

Java, düzenli ifadeler ile kalıp eşleşmesi için java.util.regex paketini sağlar. Java düzenli ifadeleri, Perl programlama dili ile çok benzerdir ve öğrenmesi kolaydır.
Bir düzenli ifade, desen içinde tutulan özelleştirilmiş bir syntax kullanılarak, diğer stringleri ve string kümelerini eşleştirmeye veya bulmanıza yarayan bir özel karakter dizisidir. Metin ve veriyi aramak, düzenlemek veya değiştirmek için kullanılırlar.

Java.util.regex paketi başlıca ,aşağıdaki üç sınıftan oluşur.
* Pattern Sınıfı: Bir pattern nesnesi, düzenli ifadenin derlenmiş gösterimidir. Pattern sınıfı, public constructor sağlamaz. Kalıp oluşturmak için, öncelikle onun public static derleme metotlarını çağırmanız gerekmektir, bu bir Pattern nesnesi döndürecektir. Bu metotlar , düzenli ifadeyi ilk bağımsız değişken olarak kabul eder.
* Matcher Sınıfı: Bir eşleştirici nesnesi, deseni yorumlayan ve bir input string’ine karşı eşleştirme işlemlerini gerçekleştiren bir motordur. Pattern sınıfı gibi, Matcher sınıfı da public constructor tanımlamaz. Bir Pattern nesnesi üzerinden matcher metodunu çağırarak bir Matcher nesnesi elde edebilirsiniz.
* PatternSyntaxException: Bir PatternSyntaxException nesnesi, düzenli ifade desenindeki syntax hatasını gösteren denetimsiz bir exceptiondır. Örnek
Aşağıdaki örnek verilen stringten e-mail stringlerinin nasıl bulunacağını anlatmaktadır:

 

java-duzenli

java-duzenli-sonuc
Yukarıda verilmiş kod parçası, sadece ilk bulunmuş string’i gösterecektir.
14.1 Düzenli İfadelerin yazım biçimi
Buradaki tablo, Java dilinde mevcut bütün düzenli ifade metakarakter syntax’ını listelemektedir.

java-yazim-bicimi

java-yazim-bicimi-2