Java’da Tarih & Zaman

13.Tarih & Zaman

Java, java.util paketi içinde mevcut olan Date sınıfını sağlar, bu sınıf güncel tarih ve zamanı kapsüllemektedir.

Date sınıfı 2 adet constructor destekler. İlk constructor, güncel tarih ve zaman ile nesneye ilk değerini atar.

Aşağıdaki constructor, 1 Ocak 1970 gece yarısından bu yana geçen milisaniye sayısına eşit bir bağımsız değişken kabul etmektedir.

Bir kere mevcut Date nesnesine sahipseniz, tarihlerle oynamak için aşağıda desteklenen metotlardan herhangi birini çağırabilirsiniz.

  13.1 Güncel Tarih ve Zamanı Alma

Javada, güncel tarih ve zamanı alma çok kolaydır. Aşağıdaki gibi güncel tarih ve zamanı yazdırmak için basit bir Date nesnesini toString() metodu ile kullanabilirsiniz.

Bu aşağıdaki sonucu üretecektir:

13.2 Tarih Karşılaştırma

2 farklı tarihi karşılaştırmak için iki adet yöntem vardır.

  1.  before(), after() ve equals() metolarını kullanabilirsiniz.
  2. compareTo() metodunu kullanabilirsiniz.

Örnek:

Bu aşağıdaki sonucu üretecektir:

  13.3 Tarih Biçimlendirme (SimpleDateFormat)

 SimpleDateFormat, yerele duyarlı bir şekilde tarihleri biçimlendirmek ve öğelerine ayırmak için kullanılan somut bir sınıftır.

SimpleDateFormat, tarih-zaman biçimlendirme için herhangi kullanıcı tanımlı bir kalıp seçerek başlatmanıza izin verir.

Bu aşağıdaki sonucu üretecektir:

 

SimpleDateFormat biçimlendirme kodları

 Zaman biçimini belirtmek için ,time pattern string kullanın. Bu kalıpta, bütün ASCII karakterleri, kalıp karakterleri olarak ayrılmıştır.

Aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

 

h Saat A.M./P.M. türünde (1~12) 12
H Saat (0~23) 22
m Dakika 30
s Saniye 55
S Milisaniye 234
E Haftanın günü Tuesday
D Yılın günü 360
F Ay içinde haftanın günü 2 (second Wed. in July)
w Yılın haftası 40
W Ayın haftası 1
a A.M./P.M. işaretcisi PM
k Günün saati (1~24) 24
K Saat A.M./P.M. türünde (0~11) 10
z Saat dilimi Eastern Standard Time
Metin için kaçış Delimiter
Tek tırnak `

 

13.4 Tarihleri Stringlere Ayrıştırma

SimpleDateFormat sınıfı bazı ek metotlara sahiptir, özellikle parse(), bu metot SimpleDateFormat nesnesi içinde depolanmış biçime göre string’i ayrıştırır.

Örnek:

Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda şaağıdaki basit sonucu alabiliriz.

 

13.5 Kısa Süreli Uyku

Bir milisaniyeden bilgisayarınızın yaşam süresine kadar herhangi bir süre sleep yapabilirsiniz. Bu örnekte, program 3 saniye sleep yapmaktadır.

Bu aşağıdaki sonucu üretecektir:

 

13.6 Geçen Zamanı Ölçme

Bazen zaman içinde bir noktayı milisaniye cinsinde ölçmeniz gerekebilir. O halde, yukarıdaki örneği bir kere daha yazalım:

Bu aşağıdaki sonucu üretecektir: