Java’da Diziler

12. Diziler

Java; dizi adı verilen; sabit büyüklükte sıralı ve aynı tipte elementlerin saklandığı bir veri yapısını içinde barındırır. Diziler veri topluluklarını saklamak için kullanılırlar, ancak dizileri aynı tipten verilerin saklandığı bir koleksiyon olarak düşünmek daha yararlıdır.

number0, number1, …, number99, diye tek tek değişken tanımlamak yerine; number0, number1, …, ve number99’u kullanan bir dizi tanımlanır.

12.1 Dizi Değişkenlerinin Tanımlanması

Dizileri bir programda kullanmak için; diziye referans olacak bir değişken ve dizinin tipinini belirleyecek bir değişken tanımlanmaldır Aşağıda dizi tanımlamanın syntax’I belirtilmiştir.

java-comment
12.2 Dizilerin Oluşturulması

Aşağıdaki syntax’daki gibi new operatörünü kullanarak dizi oluşturabilirsiniz.
Aşağıda myList adında 10 elemente sahip double tipinde bir değişken oluşturulmuştur.

double[] myList = new double[10];

Aşağıdaki resim myList array’ini göstermektedir. Burada myList 0 dan 9’a kadar 10 adet double değişken bulundurur.

mylist

12.3 Dizilerin İşlenmesi

Dizi içindeki bütün elemanların tipi aynı olduğu ve dizinin boyutu bilindiği için; diziler işlenirken ya for ya da foreach döngüleri kullanılır. Örnek:
Burada nasıl dizi oluşturulacağı, ilk değerlerinin atanacağı ve işleneceği gösterilmiştir.

java-testarray
Aşağıdaki sonuç oluşacaktır.

java-sonuc

12.4 foreach Döngüsü

JDK 1.5; bir diziyi index değeri olmadan baştan sona dolaşabilmek için foreach(gelişmiş for döngüsü) döngüsünü tanıtmıştır.

Örnek:

Aşağıdaki kod myList dizisindeki bütün elementleri göstermektedir.Aşağıdaki sonuç oluşacaktır.

java-array

12.5 Dizileri Metoda Çevirmek

İlkel değişken değerlerini çevirebildiğiniz gibi dizileri de metotlara çevirebilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki kod integer bir dizinin içindeki elementleri göstermektedir.

public static void printArray(int[] array) {
for (int i =0; i < array.length; i++) {
System.out.println(array[i] + ” “);
}
}

Diziye çevirerek de bu sonucu çağırabilirsiniz. Örnek olarak aşağıdaki kısım printArray metodunu çağırır.

printArray(new int[]{3, 1, 2, 6, 4, 2});

12.6 sort() ve binarySearch()

Server-Client

Programı derlediğinizde aşağıdaki sonuç çıkacaktır.

The sorted int array is:
Number = 5
Number = 12
Number = 20
Number = 30
Number = 55
The index of element 12 is : 1