Java’da String Yapıları

11. String’ler

Java’da geniş olarak kullanılan String’ler, karakter dizileridir.Java programlama dilinde; String’ler nesnedir.

Java platformu String’leri oluşturmak ve kullanmak için String sınıfı bulundurmaktadır

11.1 String Oluşturma

String oluşturmanın en direkt yolu şu şekildedir:

Derleyici kodun içinde String deyimiyle karşılaştığı anda bir String nesnesi yaratır. Bu örnekte bu nesne “Hello world!”

Diğer nesnelerde olduğu gibi, Stringleri de “new” anahtar kelimesini ve constructor kullanarak oluşturabilirsiniz. String sınıfının; ilk değerlerinin atanabilmesi için 11 tane farklı constructor’ı vardır.Örneğin karakterlerden oluşan bir dizi.

Bu aşağıdaki sonucu üretecektir:

 

11.2 String Uzunluğu

Bir nesneyle ilgili bilgi elde etmek isteyen metotlara erişimci metotlar denir. Stringle kullanabileceğiniz erişimci metotlardan birisi length(). Bu metot string nesnesinde kaç karakter olduğunu bulmaktadır. Aşağıdaki kod çalıştırıldığında uzunluk (len) 17’ye eşit olacaktır.

Bu aşağıdaki sonucu üretecektir.

11.3 String’leri Birleştirmek

String sınıfı; iki stringi birleştirmek için bir metot kullanmaktadır.

String2’nin string1’in arkasına eklenerek oluşturduğu yeni bir string dönecektir.Aşağıda olduğu gibi concat() metodunu string dizilerinde kullanabilirsiniz.

Stringler genel olarak “+” operatörüyle birbirlerine bağlanırlar

Sonuç olarak;

Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Bu aşağıdaki sonucu üretecektir.

11.4 String Metotları

 11.4.1 indexOf()

Bu metodun farklı değişkenleri mevcuttur.

 • public int indexOf(int ch): Belirtilen karakterin ilk görüldüğü yerdeki index numarasını döndürür. Eğer o karakter hiç kullanılmadıysa -1 döner.
 • public int indexOf(int ch, int fromIndex): Belirtilen indexten başlayarak bir karakterin ilk görüldüğü yerdeki index numarasını döndürür. Eğer o karakter
  hiç kullanılmadıysa -1 döner.
 • int indexOf(String str): Belirtilen string parçasının ilk görüldüğü yerdeki index numarasını döndürür. Eğer o karakter hiç kullanılmadıysa -1 döner.
 • public int indexOf(int ch):Belirtilen indexten başlayarak bir string parçasının ilk görüldüğü yerdeki index numarasını döndürür. Eğer o karakter hiç kullanılmadıysa -1 döner.Bu metodun yazımı şu şekildedir.
public int indexOf(int ch )public int indexOf(int ch, int fromIndex)

int indexOf(String str)

int indexOf(String str, int fromIndex)

Parametrelerin detayları şu şekildedir;

 • ch – Bir karakter
 • fromIndex – Aramaya başlanacak olan index.
 • str – Bir string

Örnek:

public class Test {public static void main(String args[]) {

String Str = new String(“Welcome to Tutorials about Java”);

String SubStr1 = new String(“Tutorials”);

String SubStr2 = new String(“Sutorials”);

System.out.print(“Found Index :” );

System.out.println(Str.indexOf( ‘o’ ));

System.out.print(“Found Index :” );

System.out.println(Str.indexOf( ‘o’, 5 ));

System.out.print(“Found Index :”);

System.out.print( Str.indexOf( SubStr1 ));

System.out.print(“Found Index :”);

System.out.println( Str.indexOf( SubStr1, 15 ));

System.out.print(“Found Index :”);

System.out.println(Str.indexOf( SubStr2 ));

}

}

Bu aşağıdaki değeri döndürecektir:

Found Index:4

Found Index :9

Found Index :11

Found Index :-1

Found Index :-1

11.4.2 split()

Bu metodun iki değişkeni vardır ve verilen ifade kurallarına göre stringi belirtildiği şekilde ayırır.

Yazımı şu şekildedir;

public String[] split(String regex, int limit)

public String[] split(String regex)

Parametrelerin detayları ise;

 • regex – Sınırlandırıcı ifade kuralı
 • limit – Sonuç sınırı.Yani; ne kadar stringin geri döneceği belirtilir.

Örnek:

Bu aşağıdaki sonucu oluşturur.

11.4.3 startsWith()

Bu metodun iki tane değişkeni vardır.

Belirtilen indexin belirtilen şekilde başlayıp başlamadığını veya index göstermeden; belirtilen şekilde başlayıp başlamadığını kontrol eder.

Metodun yazımı aşağıdaki gibidir.

Parametrelerin detayları;

~ prefix – Uyuşacak parça.

~ toffset – Stringin içinde aramaya başlanacak yer.

Örnek:

Bu aşağıdaki kodu üretecektir;

11.4.4 subSequence()

Bu metot; bir karakter dizisinin içinden çekilen yeni bir karakter dizisi oluşturur.

Metodun yazımı şu şekildedir.

Parametre detayları;

~ beginIndex – Başlangıç indexi, dahildir.

~ endIndex – Bitiş indexi, dahil değildir.

Örnek:

Bu aşağıdaki sonucu verecektir.