Hibernate

Hibernate Java’da ve C# da kullanılan bir ORM (Object Relation Mapping) aracıdı ve aynı zamanda bir frameworktür. Açık kaynak kodlu olan Hibernate ile bir Java nesnesi  veri tabanına kayıt edilebilir. Hibernate veri sorgulama veya veri çekme işini kolaylaştıran bir yapısı vardır. Hibernate sahip olduğu HQL (Hibernate Query Language) teknolojisi yardımı ile nesneleri veritabanından çekebilir ve önbelleğe alma işlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilir [1].

Kullanılan Programlar

NetBeans IDE
postgreSQL

NetBeans’de Proje Açma

1.adım

2.adım

3.adım

4.adım

package trylang;

import java.sql.*;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {
  private Connection connection = null;
  public void establishConnection()
  {
    if (connection != null)
      return;
    String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres";
    try
    {
      Class.forName("org.postgresql.Driver");
     
      
      connection = DriverManager.getConnection(url, "postgres", "Q1W2E3R4T5");
      
      if (connection != null) {
        System.out.println("Connecting to database...");
      }
    }
}
catch(Exception e){
      System.out.println("Problem when connecting to the database 1");
    }
  }
     public ResultSet giveName()
  {
    ResultSet rs = null;
    Statement s = null;
    try
    {
      s = connection.createStatement();
      
      rs = s.executeQuery("SELECT * FROM library");
    }catch(Exception e)
    {
      System.out.println("Problem in searching the database 1");
    }
    return rs;
  }
public void closeConnection()
  {
    try
    {
      connection.close();
    

catch(Exception e){
      System.out.println("Problem when connecting to the database 1");
    }
  }
     public ResultSet giveName()
  {
    ResultSet rs = null;
    Statement s = null;
    try
    {
      s = connection.createStatement();
      
      rs = s.executeQuery("SELECT * FROM library");
    }catch(Exception e)
    {
      System.out.println("Problem in searching the database 1");
    }
    return rs;
  }
public void closeConnection()
  {
    try
    {
      connection.close();
    
}catch(Exception e)
    {
      System.out.println("Problem to close the connection to the database");
    }
  }

  public static void main (String[] args) throws SQLException
  {
    Main x = new Main();
    ResultSet rs = null;
    String string = "";

    x.establishConnection();
    rs = x.giveName();
    
    try {
    while(rs.next())
    {
      
      string += rs.getString(1) + "," + rs.getString(2) + "," + rs.getString(3) + "," + rs.getString(4) + "," + rs.getString(5) + "\n";


    }

     
JOptionPane.showMessageDialog(null, string, "authors", 1);
    } catch(Exception e)
    {
      System.out.println("Problem when printing the database.");
    }
    x.closeConnection();
  }

Veritabanı Oluşturma

1.Adım
Pgadmin açıp SQL’e bağlayıp şifre girilmelidir.
Database->Postgress->Schemas->Public->Table bölümüne gelin

2 .Adım
Table’in üzerine gelin ve ve sağ tıklayıp Create table seçeneğini seçin.

3 . Adım

4 .Adım
Yandaki bolümde columns bölümüne Constraints bölümüne sağ tıklayarak gerekli işlemleri yapacaz.

5. Adım

6. Adım Aşağıda tabloya sütunları ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

7. Adım primary key i belirleme

 

8 . Adım primary key oluşturma aşaması

9. Adım Veritabanına veri ekleme

10 Adım Gerekli olan script yazım kısmı

Hibernate’in Faydaları

Kod yazımını kısaltır ve kolaylaştırır.
Yazılım bakımını kolaylaştırır,
Hibernate kullanılan yazılımlarda; veritabanında değişiklik yapılması gereken şey, sadece nesnelerle tabloların birbirine nasıl eşleştirildiğinin gözden geçirilmesidir. Bu sayede veri tabanı işlerin yönetilmesinde kolaylık sağlar [2].

İçerik Hazırlayan: Onur Dinç

Kaynakça

[1] https://ohdevon.wordpress.com/2011/09/19/postgresql-to-netbeans-2/
[2] https://melahatmindivanli.wordpress.com/2016/03/31/hibernate-nedir/