Mevcut Projeleri Eclipse İçerisine Ekleme

  1. Package Explorer’da her hangi bir projenin üzerine gelip sağ click yapıp Import alt menüsünü seçilir.
  2. General dosyasının altında bulunan Existing Projects into Workspace alt menüsünü seçilir.
  3. Açılan ekranda Select root directory yazan radio buttonun sağ tarafında bulunan Browse butonuna tıklanır.
  4. Daha önceden kaydedilen projenin olduğu dosya seçilir ve aynı ekranda alt tarafta bulunan Next buttonuna tıklanarak proje workspace içerisine eklenmiş olur.