Snake Game

Belli sınırlar içerinde hareket eden ,10 birimlik başlangıç değeri bir yılanın yemleri yiyerek ilerlemesini ve büyümesini amaç eden basit bir oyundur. Yön tuşlarıyla hareket sağlanmaktadır. Yılanın kendisini yemesi önlenmiştir. Oyun alanlarının dışına çıkmaya çalışınca ise oyun bitmektedir.

İçerik Hazırlayan: Emre Altun

İndirme Adresi: İndir

  • Kaynak: youtube.com/watch?v=O76lT_H4uxY