Java App-İlk Applet Uygulaması

import java.applet.*;
import java.awt.*;

//Applet class'ından extend ediyoruz.
public class HelloApplet extends Applet 
{
//Applet başlatıldığında otomatik olarak çağırılan metot
 public void init() 
 {
 }

// Applet sonlandırıldığında bu metot çağrılır.
//Kullanıcı başka bir sayfaya gittiğinde veya tarayıcıdan çıktığında.
 public void stop() 
 {
 }

 public void paint(Graphics g) 
 {
// Ekranda metin çizmek için kullanılan metottur.
// Önce string ifade yazılır, sonra da x ve y koordinatı.
  g.drawString("Hey hey hey",20,20);
  g.drawString("Hellooow World",20,40);
 }
}