Building a Basic Calculator

import java.util.Scanner;

class apples{
public static void main(String args[]){

Scanner bucky = new Scanner(System.in);
System.out.println(bucky.nextLine());
double fnum,snum,answer;
System.out.println("Enter first num: ");
fnum = bucky.nextDouble();
System.out.println("Enter Secand num: ");
snum = bucky.nextDouble();
answer = fnum + snum;
System.out.println(answer);
}
}

 

Downloading Eclipse

Download Eclipse

eclipse.org ->Download->
Eclipse IDE for Java EE Developers->Extract All->
Exlipse.exe->Short Cut to Desktop

File->New->Java Project->Project Name-> Proje ismi (Örnek:bucky)

Sol taraftaki Pack ekranında proje ismini bulun.
Sağ click->New->Class->Class Name Örnek:apples

Running a Java Program

class ana{
public static void main(String args[]){
System.out.printf("Merhaba Dünya!");
}
}

 

Java Kodu Derleme
Cmd ekranında aşağıdaki kodları yazarak çalıştırabilirsiniz.

Örnek
Yazılan kodun dizinini bulup dosyaadı ve java dosya uzantısının bilgisini giriniz.
javac deneme.java
java ana

Installing the JDK

JDK Download

java.sun.com
Java SE (Standart Editation)

İşletim Sistemi Örnek:
Windows işletim sistemi için
32Bit Windows kullananlar x84
64Bit Windows kullananlar x86 olan dosyayı indirmesi gerekiyor.

1-) jdk dizinini kopyala
Örnek:
C:\Program Files\Java\jdk versiyonu\bin

2-) jdk’nın çalışması için yeni Path oluştur

My Computer->Control Panel->
System and Maintance->Advanced System Settings->
Advanced->Enviroment Variable->
New User Variable->
Variable name = Path
Variable value = Kopyalanan jdk dizinini yapıştır.
Ok ile ekranları kapat.

3-) Search->cmd (Ms Dos)

javac (Java Compiler) yüklenmişse
javac komutları cmd ekranında listelenecektir.