Java Fx ile Görsel Uygulamalar

JavaFx görsel uygulama paketi kullanarak gelişmiş görsel uygulamalar yapabilirsiniz. Bunun için JavaFx program paketlerinin kullandığınız IDE içerisine kurulması gerekmektedir.

Eğer Eclipse IDE’si kullanıyorsanız. Aşağıdaki adımları takip ederek JavaFx’i kurabilirsiniz.

1.Adım: Eclipse IDE‘de üst kısımda bulunan Help menüsünü seçelim. Açılan alt menüden Install New Software seçeneğini tıklayalım.

2.Adım:Work With seçeneğinin sağ tarafında bulunan Add butonunu tıklayalım.

3.Adım: Açılan Add Repository isimli ekranda Name kısmına e(fx)clipse yazalım ve alt kısımda bulunan Location kısmına ise http://download.eclipse.org/efxclipse/updates-released/2.4.0/site yazıp Ok butonuna tıklayalım.

4.Adım:Eğer yukarıdaki adımları düzgün bir şekilde takip ettiysek program ile ilgili paketler aşağıdaki resimde görüldüğü gibi gelmesi gerekiyor.

javafx_yukleme

5.Adım: Kullandığınız Eclipse IDE’sini check box ile seçelim ( ayrıca istersek single components paketleride seçelim daha detaylı örnekler için gerekecektir ama temel yapı için yüklemesi şart değildir.) ve tamam diyelim.

6.Adım: Karşımıza lisans anlaşması çıkacaktır. O anlaşmayı onaylayıp tamam dediğimizde program paketleri yüklenmeye başlayacaktır.

7.Adım: Bütün dosyalar yüklendikten sonra Eclipse’in tekrardan başlaması gerektiği ile ilgili bir ekran gelecektir. O ekrana tamam dedikten sonra Eclipse restart edilecektir.

8.Adım: Aşağıdaki kodları deneme isimli bir class oluşturup çalıştıralım.

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class deneme extends Application {

Button button;

public static void main(String[] args) {
launch(args);
}

@Override
public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
primaryStage.setTitle(“Title of the Window”);
button = new Button();
button.setText(“Click me”);
StackPane layout = new StackPane();
layout.getChildren().add(button);
Scene scene = new Scene(layout, 300, 250);
primaryStage.setScene(scene);
primaryStage.show();
}

}

Not: Kodları direk kopyalar ve Eclipse’e direk yapıştırırken dikkat edin çifttırnak (“”) karakterlerinde vs problemler olabilir.

9.Adım: Eğer kodları çalıştırmada bir sorunumuz olmadıysa Swing ile oluşturamayacağımız kalitede bir form ekranı hazırlamış olduk.

javafx-ornek-1

Constractorlar’a Giriş

Main Class içi;
public class Main {

public static void main(String[] args) {
// Araba isimli constracter yazılmasa bile program çalışacaktır.
// Java otomatik olarak Araba() isimli constract (inşa) kendi içerisinde oluşturur.
// Ctrl+Space = alt bilgileri listeler

Araba    araba1 = new Araba();
Araba    araba2 = new Araba(18,”X9″);

//araba1.carname = “Renault”;
// public erişim herkeze açık.
// protecded aynı paketin içerisindekiler erişebilir dışındakiler erişemez.
// private sadece o class içerisindeki bilgilere erişilebilir.

System.out.println(“Arabanın Adı ” + araba1.carname + ” Arabanın Fiyatı ” + araba1.price);
System.out.println(“Arabanın Adı ” + araba2.carname + ” Arabanın Fiyatı ” + araba2.price);

}

}

 

Araba Classının içi;
public class Araba {

String carname = “Fiat”;
int price = 5000;

public Araba(){
carname = “Opel”;
price = 6000;
}

// isin aynı olsada farklı parametre değeri ile constractor oluşturulabilir.
public Araba(int arabaninyasi, String arabaninmodeli){
int yasi = arabaninyasi;
String modeli = arabaninmodeli;

}

}

 

7-Building a Basic Calculator

import java.util.Scanner;

class apples{
public static void main(String args[]){

Scanner bucky = new Scanner(System.in);
System.out.println(bucky.nextLine());
double fnum,snum,answer;
System.out.println(“Enter first num: “);
fnum = bucky.nextDouble();
System.out.println(“Enter Secand num: “);
snum = bucky.nextDouble();
answer = fnum + snum;
System.out.println(answer);
}
}