50-) Java’da Görsel Uygulamalar

// Input Dialog ve Mesaj Diyalog ekranlarını görmek için

// swing JOptionPane Eklenmeli.

import javax.swing.JOptionPane;

class ana_class{
public static void main(String args[]){

String ilksayi = JOptionPane.showInputDialog(“Ilk Sayiyi Girin”);
String ikincisayi = JOptionPane.showInputDialog(“Ikinci Sayiyi Girin”);

int numara1 = Integer.parseInt(ilksayi);
int numara2 = Integer.parseInt(ikincisayi);
int topla = numara1 + numara2;
//1.deger ekran üzerindeki konumu null ekranın ortası
JOptionPane.showMessageDialog(null,”Toplam sonucu ” + topla, ” Baslik Yazisi”, JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

}
}

45-) Java’da EnumSet

// Belli bir araliktaki verileri alma

import java.util.EnumSet;

public class ana_class {

public static void main(String[] args) {
for(diger insanlar: diger.values())
System.out.printf(“%s\t%s\t%s\n”, insanlar,insanlar.getDesc(),insanlar.getYear());

System.out.println(“\n And now for the range of constans!!!\n”);

// Dizi içerisinde nereden nereye kadar olanı almak istiyoruz onuda belirleyebiliriz.
for(diger insanlar: EnumSet.range(diger.hayriye, diger.hasan))
System.out.printf(“%s\t%s\t%s\n”, insanlar,insanlar.getDesc(),insanlar.getYear());
}

}

 

// Enum Sabit degerleri temsil etmek icin javada kullanilir.
// enum içindeki verileri
// java otomatik olarak dizi olacak şekilde yapıyı değiştirecektir.
// veri guvenirligi ve kod okunakligi icin kullanilir.
// sabit bilgi yazimi haftanin gunleri gibi yapilarda fazlasiyla kullanilmaktadir.
public enum diger {
ayse(“iyi”, “22”),
fatma(“sevimli”, “25”),
hayriye(“bu kim”, “27”),
ahmet(“italian”, “13”),
hasan(“different”, “14”);

private final String desc;
private final String year;

diger(String description, String birthday){
desc = description;
year = birthday;
}
public String getDesc(){
return desc;
}
public String getYear(){
return year;
}
}

44-) Java’da Enum Kullanımı

public class ana_class {

public static void main(String[] args) {
for(diger insanlar: diger.values())
System.out.printf(“%s\t%s\t%s\n”, insanlar,insanlar.getDesc(),insanlar.getYear());

}

}

 

// Enum Sabit degerleri temsil etmek icin javada kullanilir.
// enum içindeki verileri
// java otomatik olarak dizi olacak şekilde yapıyı değiştirecektir.
// veri guvenirligi ve kod okunakligi icin kullanilir.
// sabit bilgi yazimi haftanin gunleri gibi yapilarda fazlasiyla kullanilmaktadir.
public enum diger {
ayse(“iyi”, “22”),
fatma(“sevimli”, “25”),
hayriye(“bu kim”, “27”);

private final String desc;
private final String year;

diger(String description, String birthday){
desc = description;
year = birthday;
}
public String getDesc(){
return desc;
}
public String getYear(){
return year;
}
}

43-) Obje için obje Kullanımı

// Composition obje içerisine başka bir obje ile string bir değeri bir arada verme.
// Ana Class
class ana_class{
public static void main(String args[]){
zaman zamObject  = new zaman(4,5,6);
diger bizimObject = new diger(“Ahmet”, zamObject);
System.out.println(bizimObject);
}
}
// Diger Classının Kodlari
public class diger {
private String ad;
private zaman dogumgunu;

public diger(String Adi, zaman Tarihi){
ad = Adi;
dogumgunu = Tarihi;
}
public String toString(){
return String.format(“Benim adım %s, doğum günüm ise %s”, ad, dogumgunu);
}
}

// Zaman classinin kodlari
public class zaman {
private int ay;
private int gun;
private int yil;

public zaman(int a, int g, int y){
ay = a;
gun =g;
yil = y;
System.out.printf(“This icin constractor %s\n”,this);
}
public String toString(){
return String.format(“%d/%d/%d”, gun,ay,yil);
}

}

42-) Java’da toString() Methodu Kullanımı

class ana_class{
public static void main(String args[]){
zaman zamObject  = new zaman(4,5,6);
}
}

// Zaman class’ında print içerinde this dendiği için o anda çalışan objeyi gösterir

// %s dendiği için toStrig otomatik olarak formatı algılar ve ekrana yazar.

public class zaman {
private int ay;
private int gun;
private int yil;

public zaman (int a, int g, int y){
ay = a;
gun = g;
yil = y;
System.out.printf(“This için constractor %s\n”,this);
}
public String toString(){
return String.format(“%d/%d/%d”, gun,ay,yil);
}

}

 

}