Constractorlar’a Giriş

Main Class içi;
public class Main {

public static void main(String[] args) {
// Araba isimli constracter yazılmasa bile program çalışacaktır.
// Java otomatik olarak Araba() isimli constract (inşa) kendi içerisinde oluşturur.
// Ctrl+Space = alt bilgileri listeler

Araba    araba1 = new Araba();
Araba    araba2 = new Araba(18,”X9″);

//araba1.carname = “Renault”;
// public erişim herkeze açık.
// protecded aynı paketin içerisindekiler erişebilir dışındakiler erişemez.
// private sadece o class içerisindeki bilgilere erişilebilir.

System.out.println(“Arabanın Adı ” + araba1.carname + ” Arabanın Fiyatı ” + araba1.price);
System.out.println(“Arabanın Adı ” + araba2.carname + ” Arabanın Fiyatı ” + araba2.price);

}

}

 

Araba Classının içi;
public class Araba {

String carname = “Fiat”;
int price = 5000;

public Araba(){
carname = “Opel”;
price = 6000;
}

// isin aynı olsada farklı parametre değeri ile constractor oluşturulabilir.
public Araba(int arabaninyasi, String arabaninmodeli){
int yasi = arabaninyasi;
String modeli = arabaninmodeli;

}

}

 

7-Building a Basic Calculator

import java.util.Scanner;

class apples{
public static void main(String args[]){

Scanner bucky = new Scanner(System.in);
System.out.println(bucky.nextLine());
double fnum,snum,answer;
System.out.println(“Enter first num: “);
fnum = bucky.nextDouble();
System.out.println(“Enter Secand num: “);
snum = bucky.nextDouble();
answer = fnum + snum;
System.out.println(answer);
}
}